Nem-perifrasztikus műveltetés (északi manysi)

MorfNonpfrCC: A nyelv használ nem-perifrasztikus műveltető szerkezetet, és az morfológiai típusú.


(1) ńawram ulas-t ūnli.
gyerek pad-loc ül.prs.3sg
’A gyerek a padon ül.’ (S.D.)


(2) ńawram oma-te-n ulas-t ūn-tta-we.
gyerek anya-3sg-lat pad-loc ül-caus-pass.prs.3sg
’Az anya a padra ülteti a gyereket.’ (S.D.)


Az északi manysiban ismeretes morfológiai műveltetés (Riese 2001), az igeképző -tt- (vö. (1) (2)), a (2) példában a képzett ige passzív alakban áll, a késztető latívusz-datívuszi esetben áll, mely ágensjelölőként funkcionál.

Author: 

Németh Szilvia