Mutató és személyes névmások nem-alanyi funkcióban (északi manysi)

NonSgPP~DemNonSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, és a mutató névmások nem-alanyi funkcióban helyettesíthetik őket, de csak a nem egyes szám(ok)ban.(1) am
ēkwa nupǝl potert-ēγ-um.

én asszony felé beszél-prs-1sg

’Az asszonyhoz beszélek.’ (T. M.)


(2) ām taw nupǝl potert-ēγ-um.

én ő felé beszél-prs-1sg

’Én hozzá beszélek.’ (T. M.)


(3) *am ta nupǝl potert-ēγ-um. 
én az felé beszél-prs-1sg

’Én ehhez/ahhoz beszélek.’ (T. M.)


(4) am ekwa-t nupǝl potert-ēγ-um.

én asszony-pl felé beszél-prs-1sg

’Az asszonyokhoz beszélek.’ (T. M.)

(5) ām tait nupǝl potert-ēγ-um.

én az.pl felé beszél-prs-1sg

’Hozzájuk beszélek.’ (T. M.)Az északi manysiban a személyes és mutató névmások elkülönülnek egymástól (Rombandeeva 1973; Kálmán 1979; Riese 2001). A mutató névmások nem-alanyi funkcióban egyes számban nem helyettesíthetik a személyes névmásokat (vö. (1) (2) (3)), többes számban viszont igen (vö. (4) (5)). A kérdés azonban a megfelelően nagy korpusz hiányában további kutatást igényel.

Author: 

Németh Szilvia