Mutató és személyes névmások (etimológia) (északi manysi)

DemNotPP: Az egymástól megkülönböztethető harmadik személyű perszonális névmások és a mutató névmások között a nyelvben nincsen etimológiai összefüggés.


Az északi manysiban az egyes szám harmadik személyű névmás (taw) az azonos jelentésű, uráli alapnyelvi *sV névmás folytatása (UEW: 453). A távolra (ta) és közelre (ti) mutató névmás szintén uráli eredetű, a *ta és * folytatása. A szinkronban megfigyelhető hasonlóság tehát csupán látszólagos.

Author: 

Németh Szilvia