Múlt idők megkülönböztetése (északi manysi)

1Pst: A nyelv egy grammatikailag megkülönböztetett múlt időt használ.személy

egyes szám

többes szám


1.

tot-s-ǝm

tot-s-uw

múlt idő

2.

tot-s-ǝn

tot-s-ǝn


3.

tot-ǝs

tot-s-ǝt

1. táblázat. A ’visz’ ige indeterminált ragozásban (múlt idő) (Kálmán 1976 alapján)


Az északi manysiban a múlt időt -s- elem kódolja (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia