Mondattani típus névmások esetén (S, A) (északi manysi)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona];   2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.).


(1) taw ūs-n mina-s.
ő város-lat megy-pst.3sg
’Ő a városba megy.’ (S. D.)


(2) taw matum ēkwa.
ő öreg asszony
’Ő idős asszony.’ (S. D.)


(3) taw sup jūnt-ǝs.
ő ing varr-prs.3sg
’Ő varrta az inget.’ (T. M.)


(4) taw nataša erupti-te.
ő Natasa szeret-obj.sg.prs.3sg
’Ő szereti Natasát.’ (S. D.)


(5) taw taj jūnt-ǝs.
ő az.acc varr-prs.3sg
’Ő varrta azt.’ (T. M.)


(6) taw taj erupti-te.
ő az.acc szeret-obj.sg.prs.3sg
’Ő szereti azt.’ (S. D.)


Az északi manysi nominatív nyelv (vö. pl. Keresztes 1998:409-414, Riese 2001:24), a főnevek esetén azonban az egyik kategória között sem figyelhető meg formai különbség (l. (1)–(4)), mert a főneveknek nincs akkuzatívuszuk. Mivel a névszói összetevők szórendje nem rigid, a szórend sem meghatározó, de a tárgyi szerepű összetevő általában az alany és az ige között helyezkedik el (3). A főnévi és névmási alakok összevetésekor (3–5; 4–6) látszik, hogy nominatívusz – akkuzatívusz szembenállás a nyelvben egyébként fönnáll.

Author: 

Németh Szilvia