Mondattani típus névmások esetén (P) (északi manysi)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona];   2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.).


(1) miša ūs-n mina-s.
Misa város-lat megy-pst.3sg
’Misa a városba megy.’ (S. D.)


(2) nataša matum ēkwa.
Natasa öreg asszony
Ő idős asszony’ (S. D.)


(3) oma taj jūnt-ǝs.
anya az.acc varr-prs.3sg
’Az anya varrta azt.’ (T. M.)


(4) saša tawe erupti-te.
Szása ő.acc szeret-obj.sg.prs.3sg
’Szása szereti őt’ (S. D.)


Az északi manysi nominatív nyelv (pl. Keresztes 1998: 409-414, Riese 2001: 24), a névmások esetében szuppletív alak kódolja az akkuzatívuszt.

Author: 

Németh Szilvia