Modalitásváltozatok átfedései (lehetőség) (északi manysi)

PsblSit~Ep:  A nyelv a lehetőség mint mód megformálásánál részleges különbséget tesz ennek szituációs és episztemikus változata között.


(1) wōrajan χum-ǝt sāw lēŋen kāt-n patt-uŋkw wērmi-s-ǝt.
vadász férfi-pl sok mókus kéz-lat irányít-inf bír-pst.3pl
’Szerintem a vadászok sok mókust ejtettek. / A vadászok sok mókust ejthettek (pl. mert sok mókus volt azon a télen)’ (S. D.)


(2) vera uj-uŋkwe χāsi.
Vera úszik-inf tud.prs.3sg
’Vera tud úszni.’ (S. D.)


(3) ti tūr-ǝt pul-uŋkwe rōwi.
ez tó-loc úszik-inf lehet.prs.3sg
’Ebben a tóban szabad úszni (pl. mert nem horgászik éppen senki). / Ebben a tóban lehet úszni (pl. mert meleg a vize).’ (S.D.)Az északi manysiban az episztemikus és szituációs lehetőség kifejezési módja között átfedés mutatkozik. Az episztemikus lehetőséget kódoló jelentéses ige infinitívusza + wērmi ’bír’ segédigéből álló konstrukció kifejezhet szituációs lehetőséget is (1). Ezzel szemben a két egyéb, szituációs lehetőséget kódoló segédigés szerkezet nem fejezhet ki epszitemikus lehetőséget (2)–(3).

Author: 

Németh Szilvia