Modalitásváltozatok átfedései (kellés) (északi manysi)

DeonSitNonEp: A nyelv a kellés megformálásánál teljes mértékben megkülönbözteti a szituációs és episztemikus változatot.


(1) ēťi-pālaγ vera juw wos ōli.
estefelé Vera otthon pcl van.prs.3sg
’Szerintem Verának este otthon kell lennie./Este Vera otthon legyen!’ (S. D.)


(2) ēťi-pālaγ vera-n jun ōl-uŋkwe ēri.
estefelé Vera-lat otthon van-inf kell.prs.3sg
’Verának este otthon kell lennie.’ (S. D.)Az északi manysi megkülönbözteti az episztemikus és a szituációs kellést. Előbbi kifejezésére a wos ’hadd’ partikula és egy finit ige (1), utóbbira az alany datívuszi alakja mellett a jelentéses ige infinitívusza és az ēri ’kell’ segédige (2) szolgál.

Author: 

Németh Szilvia