Kopulahasználat melléknévi állítmány mellett (északi manysi)

AdjCopDep: Melléknévi predikátum esetén a kopula meghatározott grammatikai kritériumok fennállása esetén jelenik meg.


(1) ľōmwoj māń.
szúnyog kicsi
’A szúnyog kicsi.’ (S.D.)


(2) ľōmwoj-ǝt māń-ǝt.
szúnyog-pl kicsi-pl
’A szúnyogok kicsik.’ (S.D.)


(3) ľōmwoj māń ōl-nuw.
szúnyog kicsi van-cond.prs.3sg
’A szúnyog kicsi lehet.’ (S.D.)


(4) ľōmwoj-ǝt māń-ǝt ol-s-ǝt.
szúnyog-pl kicsi-pl van-pst-3pl
’A szúnyogok kicsik voltak.’ (S.D.)


(5) am māń-yγ ol-ǝγ-ǝm.
én kicsi-tra van-prs-1sg
’Kicsi vagyok.’ (S.D.)


Az állítmányi melléknevek nem igei megformáltságúak, csak számjelet vehetnek föl (Riese 2001). Jelen idő, harmadik személyben zéró kopulát találunk (1–2). A kopula a jelölt predikátumformáknál, vagyis nem kijelentő módban (3), múlt időben (4), valamint nem 3. személyű alany esetén (5) megjelenik.

Author: 

Németh Szilvia