Kijelölő jelzői alakulat (tárgyi) (északi manysi)

RelPro: A kijelölő jelzői alakulatban, az alakulaton belüli tárgyi funkciót jelölve, kötelezően megjelenik a fejfőnév névmási képviselete (miközben maga a fejfőnév a főmondatban szerepel, az ottani szintaktikai funkciójának megfelelő alakban).

RCnonO: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben tárgya, de ilyetén voltát semmi sem jelöli (mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg).


(1) am ūs-t jowt-um ulas-t ūnl-ēγ-um.
én város-loc vesz-ptcp.pst szék-loc ül-prs-1sg
’Leülök arra a székre, amit a városban vettem.’ (T. M.)

(2) am ta ulas tarmәl ūnl-ēγ-um, χoťi ulas ūs-t jowt-әs-l-um.
én az szék -ra ül-prs-1sg amelyik szék város-loc vesz-pst-obj-1sg
’Leülök arra a székre, amit a városban vettem.’ (T. M.)Az északi manysiban az alárendelés elsődleges formája az igeneves szerkezet (1). Emellett, feltehetőleg orosz hatásra megjelent a vonatkozó névmásos konstrukció is (2) (Rombandeeva 1979). Utóbbit mindig konkrét alany esetén használják, előbbi kifejezhet általánosítást is (S. D. személyes közlése).

Author: 

Németh Szilvia