Kijelölő jelzői alakulat (függő eseti) (északi manysi)

RelPro: a fejfőnevet a kijelölő szerkezetben vonatkozó névmás képviseli.

RCnonObl: a fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben függő határozója, de ilyetén voltát semmi sem jelöli.


(1) naŋ akwan-χōntχat-ne ńawram-әn wāśint-as-l-um.
te össze-találkozik-ptcp.prs gyerek-2sg lát-pst-obj-1sg
’Láttam azt a gyereket, akivel találkoztál.’ (T. M.)

(2) ta ńawram wāśint-as-l-um, χōŋχa-tәl naŋ akwan-χōntχat-as-әn.
az gyerek lát-pst-obj-1sg aki-ins te össze-találkozik-pst-2sg
’Láttam azt a gyereket, akivel találkoztál.’ (T. M.)Az északi manysiban az alárendelés elsődleges formája az igeneves szerkezet (1). Emellett, feltehetőleg orosz hatásra megjelent a vonatkozó névmásos konstrukció is (2) (Rombandeeva 1979). Utóbbit mindig konkrét alany esetén használják, előbbi kifejezhet általánosítást is (S. D. személyes közlése).

Author: 

Németh Szilvia