Késztetett kódolása (intranzitív) (északi manysi)

IntrCeeAccP: A késztetett tárgyi pozícióban (akkuzatívuszban) áll.


(1) ńawram ulas-t ūnl-i.
gyerek pad-loc ül-prs.3sg
’A gyerek a padon ül.’ (S. D.)


(2) oma-te tawe ulas-n ūn-tt-i.
anya-3sg ő.acc pad-loc ül-caus-prs.3sg
’Az anya a padra ülteti őt.’ (T. M.)


(3) miša kuťuw-e lāγl-aγǝn ľuľ-uŋkwe lāw-ǝs.
Misa kutya-3sg láb-3sg.du áll-inf mond-pst.3sg
’Misa a hátsó lábaira állította a kutyáját.’ (S. D.)


(4) ńawram oma-te-n ulas-t ūn-tta-we.
gyerek anya-3sg-lat pad-loc ül-caus-pass.prs.3sg
’Az anya a padra ülteti a gyereket.’ (S. D.)


Az északi manysiban a műveltetésnek van morfológiai (vö. (1) és (2)) és perifrasztikus (3) módja is. Mindkét szerkezetre igaz, hogy a késztetett akkuzatívuszban áll (Riese 2001). A manysiban gyakran használt passzív szerkezetben a késztetett nominatívuszi alakú, az okozó pedig latívusz-datívuszi ágensjelölővel kódolt (4) (Kulonen 1989).

Author: 

Németh Szilvia