Késztetett kódolása (ditranzitív) (északi manysi)

TrCeeRec: A késztetett abban az esetalakban áll, amelyben egy cselekvést jelentő ditranzitív ige recipiense állna egy nem műveltető mondatban.


(1) oma-m sup jūnt-i.
anya-1sg ing varr-prs.3sg
’Anyám inget varr.’ (S. D.)


(2) oma-m jiγriś-um maγǝs ūp-um-n sup jūnt-upt-i.
anya-1sg nővér-1sg miatt nagynéni-1sg-dat ing varr-caus-prs.3sg
’Anyám a nővéremnek inget varrat a nagynénémmel.’ (S. D.)


(3) oma-m jiγriś-um maγǝs ūp-um-n sup jūnt-uŋkwe lāw-i.
anya-1sg nővér-1sg miatt nagynéni-1sg-dat ing varr-inf mond-prs.3sg
’Anyám a nővéremnek inget varrat a nagynénémmel.’ (S. D.)


(4) oma ńawram-n ńāń myγ-te.
anya gyerek-dat kenyér ad-prs.3sg-obj
’Az anya kenyeret ad a gyereknek.’ (S. D.)Az északi manysiban a műveltetésnek van morfológiai (vö. (1) és (2)) és perifrasztikus (3) módja is. Mindkét esetben igaz, hogy a késztetett latívusz-datívuszi alakban áll. Ez utóbbi esetvégződést találjuk az egyik típusú egyszerű ditranzitív szerkezet recipiensén is (4). A manysiban ismeretes egyéb ditranzitív konstrukció is, annak recipiense akkuzatívuszban áll (Sipőcz 2012b, 2012c). A fönti szerkezetek passzív formája is ismert, ezek előfordulása azonban ritka.

Author: 

Németh Szilvia