Kapcsolás és társítás (északi manysi)

JuxtaN&DM: Puszta egymás mellé helyezés a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés (DM, dependent marking).


(1) oma-m aγmǝŋ jaγ-ǝm aγmǝŋ
anya-1sg beteg apa-1sg beteg
’anyám és apám beteg’ (Kálmán 1976: 67)

(2) oma-m jaγ-ǝm aγmǝŋ-yγ
anya-1sg apa-1sg beteg-du 
’anyám és apám beteg’ (S. D.)

(3) oma-m ōs jaγ-ǝm aγmǝŋ-yγ
anya-1sg és apa-1sg beteg-du 
’anyám és apám beteg’ (S. D.)

(4) ti pājp-ǝl χumus am oj-ēγ-ǝm?
ez puttony-ins hogyan én menekül-prs-1sg
’ezzel a puttyonnyal hogyan meneküljek?’ (Popova 2001: 62)


Az északi manysiban a mellérendelés hagyományos módja az állítmánnyal együtt való ismétlés (1). Napjainkra megjelentek a puszta egymás mellé helyezéses mellérendelő szerkezetek (2), valamint a kötőszós konstrukciók (3) is (Rombandeeva 1979). Ezekkel szemben a társhatározás szuffixuma -ǝl/-tǝl, mely a komitatívuszi funkció mellett insztrumentáliszi (4) szerepben is megjelenhet.

Author: 

Németh Szilvia