Jövő idők megkülönböztetése (északi manysi)

2Fut: A nyelv egy általános (imperfektív) és egy perfektív alakot különböztet meg a jövőbeli események kifejezésére.személy

egyes szám

többes szám


1.

tot-ēγ-ǝm

tot-ew

jelen idő

2.

tot-ēγ-ǝn

tot-ēγ-ǝn


3.

tot-i

tot-ēγ-ǝt

1. táblázat. A ’visz’ ige indeterminált ragozásban (jelen idő) (Kálmán 1976 alapján)személy

egyes szám

többes szám


1.

ōluŋkwe pat-ǝγ-ǝm

ōluŋkwe pat-ēw

jövő idő

2.

ōluŋkwe pat-ǝγ-ǝn

ōluŋkwe pat-ēγ-ǝn


3.

ōluŋkwe pat-i

ōluŋkwe pat-ēγ-ǝt

2. táblázat. Az ’van’ ige indeterminált ragozásban (jövő idő) (Gerasimova 2009 alapján)személy

egyes szám

többes szám


1.

ūnt-ēγ-ǝm taχ

ūnt-ew taχ

jövő idő

2.

ūnt-ēγ-ǝn taχ

ūnt-ēγ-ǝn taχ


3.

ūnt-i taχ

ūnt-ēγ-ǝt taχ

3. táblázat. Az ’ül’ ige indeterminált ragozásban (jövő idő) (Rombandeeva 1973 alapján)Az északi manysiban a jövő idő kódolásának három módja ismeretes, ezek minden esetben perifrasztikusak. Kifejeződhet 1. az ige jelen idejű alakjával és valamilyen határozóval, 2. segédigés szerkezettel, melyben a jelentéses ige infinitívusza, valamint a pati ’esik, kezd’ jelen időben ragozott alakja vesz részt (vö. 1. és 2. táblázat) 3. a tajaχ ’után’ jelentésű szó és jelen idejű ige kombinációjával (3. táblázat) (Rombandeeva 1973, Riese 2001). Utóbbi grammatikalizálódását mutatja, hogy az alapalakhoz képest módosult alakban (taχ) és kötött szórenddel (mindig az igét követve) használatos.

A kérdés további kutatásokat igényel, de a Lūimā Sēripos manysi nyelvű újság 2014.01-2015.09. terjedő számai alapján a pati ’esik, kezd’ segédigés változat esetek többségében imperfektív jövőidőt fejez ki, míg a másik két szerkezet perfektivitást kódol.


Author: 

Németh Szilvia