Jövő idő (északi manysi)

FutOptPfr: A jövő idő grammatikai kifejezése opcionális, ha használják, a kifejezés eszköze segédige használata a főige valamely (rendszerint nonfinit) formája mellett.személy

egyes szám

többes szám


1.

tot-ēγ-ǝm

tot-ew

jelen idő

2.

tot-ēγ-ǝn

tot-ēγ-ǝn


3.

tot-i

tot-ēγ-ǝt

1. táblázat. A ’visz’ ige indeterminált ragozásban (jelen idő) (Kálmán 1976 alapján)személy

egyes szám

többes szám


1.

ōluŋkwe pat-ǝγ-ǝm

ōluŋkwe pat-ēw

jövő idő

2.

ōluŋkwe pat-ǝγ-ǝn

ōluŋkwe pat-ēγ-ǝn


3.

ōluŋkwe pat-i

ōluŋkwe pat-ēγ-ǝt

2. táblázat. Az ’van’ ige indeterminált ragozásban (jövő idő) (Gerasimova 2009 alapján)személy

egyes szám

többes szám


1.

ūnt-ēγ-ǝm taχ

ūnt-ew taχ

jövő idő

2.

ūnt-ēγ-ǝn taχ

ūnt-ēγ-ǝn taχ


3.

ūnt-i taχ

ūnt-ēγ-ǝt taχ

3. táblázat. Az ’ül’ ige indeterminált ragozásban (jövő idő) (Rombandeeva 1973 alapján)Az északi manysiban a jövő idő kódolásának három módja ismeretes, ezek minden esetben perifrasztikusak. Kifejeződhet 1. valamilyen határozóval, 2. segédigés szerkezettel, melyben a jelentéses ige infinitívusza, valamint a pati ’esik, kezd’ jelen időben ragozott alakja vesz részt (vö. 1. és 2. táblázat) 3. a tajaχ ’után’ jelentésű szó és jelen idejű ige kombinációjával (3. táblázat) (Rombandeeva 1973). Utóbbi grammatikalizálódását mutatja, hogy az alapalakhoz képest módosult alakban (taχ) és kötött szórenddel (mindig az igét követve) használatos.

Author: 

Németh Szilvia