Jelzős szerkezetek (északi manysi)

Attrdiff: Teljeskörűen megkülönböztető nyelv. A három funkcióban három különböző jelölésmódot alkalmaz.

AttrReldiff: A birtokos jelzős és a tulajdonságjelzős szerkezetek hasonlóak, az alárendeléses szerkezetek különböznek tőlük.


(1) karǝs pyγ nom-i-l-ǝm.
magas fiú ismer-prs-det.3sg-1sg
’A magas fiút ismerem.’ (T. M.)


(2) tē-ne pyγ nom-i-l-ǝm.
eszik-ptcp.prs fiú ismer-prs-det.3sg-1sg
’Ismerem az evő fiút.’ (T. M.)


(3) pyγ χoťi tē-γ, nom-i-l-ǝm.
fiú aki eszik-prs.3sg ismer-prs-det.3sg-1sg
’Ismerem azt a fiút, amelyik eszik.’ (T. M.)


(4) ńawram-e nom-i-l-ǝm.
gyerek-3sg ismer-prs-det.3sg-1sg
’A nő gyerekét ismerem.’ (T. M.)


(5) ńawram nom-i-l-ǝm.
gyerek ismer-prs-det.3sg-1sg
’A nő gyerekét ismerem.’ (T. M.)Az északi manysi egyértelműen képes megkülönböztetni a jelzős szerkezetet (egyeztetés nélküli jelző + jelzett szó) (1), a jelzői alárendelést (igeneves (2) vagy kötőszós (3)), valamint a birtokos jelzős szerkezetet (nominatívuszi birtokos + birtokos személyragos birtok (4))  (Rombandeeva 1973, Kálmán 1976, Riese 2001). Speciális esetekben azonban a jelzős szerkezet és a birtokos jelzős szerkezet egybeeshet, mert a manysiban a birtokviszonyt puszta egymás mellé helyezés is kifejezheti (5).

Author: 

Németh Szilvia