Jelzők egyeztetése (északi manysi)

NoAgr: A nyelvben az osztály (nem), szám és eset kategóriája közül legalább egy jelen van, de a jelzőt és jelzett szót semmilyen adnominális szerkezetben nem egyeztetik.


(1) jomas χum
ember
’jó ember’ (Kálmán 1976: 66)

(2) jomas χum-ǝt
ember-pl
’jó emberek’ (Kálmán 1976: 66)

(3) jomas χum-ǝt-nǝl
ember-pl-abl
’jó emberektől’ (Kálmán 1976: 66)A melléknév adnominális helyzetben nem vesz föl sem számot (2), sem esetragot (3), vagyis a jelző sosem egyeztetődik a jelzett szóval (Kálmán 1976, Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia