Imperatívusz morfológiája (északi manysi)

ImpSpecSgSpecPl: A nyelv mind egyes szám, mind többes szám második személyben specifikus felszólító módú alakot használ, melyek egymástól is különböznek.


toti ’visz’

2Sg

2Du

2Pl

tot-en

tot-ēn

tot-ēn

Indeterminált igeragozás  

                                           

toti ’visz’

2Sg.Sg

2Du.Sg

2Pl.Sg

totē-l-n

tote-l-ēn

tote-l-ēn

Determinált igeragozás, egyes számú tárgyAz északi manysiban van testes felszólító módjel: indeterminált ragozás esetében egyes számban az -en, kettes és többes számban az -ēn. A két szuffixum külön alak, hiszen a manysiban a magánhangzók hosszúsága jelentésmegkülönböztető szereppel bír. A determinált igealakokon szintén megfigyelhető az egyes (-n) és többes (-ēn) alakok közti eltérés (Rombandeeva 1973: 126). A duális és a plurális az imperativuszban egybeesik ugyan, ez azonban nem igaz a teljes igeragozási paradigmára.

Egyéb dialektális formák lehetségesek, pl. a felsőlozvai nyelvjárásban egyes számban az -an, kettes és többes számban az -ān jelöli az imperatívuszt (Rombandeeva 1973: 126).