Igeragozási szintézis (északi manysi)

CpW=4: A nyelvben van igeragozás, a maximálisan ragozott igealak 4 kategóriát tartalmaz.


(1) toti-nuw-aγ-ǝm
visz-cond-du.obj-prs.1sg
’én vinném [azt] a kettőt’ (Kálmán 1976: 59)


(2) tota-we-s-yγ
visz-pass-pst-3du
’ők kettőjük által vitetett’ (Kálmán 1976: 59)Az északi manysi ragozott igealakon a következő kategóriák fejeződnek ki: az alany személye, száma, idő, igenem, mód, a tárgy száma (Kálmán 1976). A cselekvő igenem, a jelentő mód, valamint az egyes számú tárgy nulla morfémás. Ezen kívül a jelen idő jele hol testesen jelenik meg, hol zéró. A személyrag szintetikus, egyszerre fejezi ki a cselekvő személyét és számát. A morfológiailag leggazdagabban ellátott igealakok négy affixumból állnak (pl. (1) és (2)).

Author: 

Németh Szilvia