Igeragozási szinkretizmus (északi manysi)

SyncSP: A nyelv ismeri az alany személye és száma szerinti igeragozást, és ebben előfordulnak szinkretikus alakok.


Az északi manysiban az ige kódolja a számot (sg, du, pl), személyt (1. 2. 3.), időt (jelen, múlt), módot (jelentő, felszólító, feltételes, kedveskedő), igenemet (aktív, passzív), ezen túl elkülönül az alanyi és a tárgyas ragozás, utóbbi esetében a tárgy száma is megjelenik az igén (Kálmán 1976, Riese 2001).

A második személy számonként minden időben, ragozási formában, igealakban és módban egyalakú, azaz szinkretikus (l. 1. táblázat, Kálmán 1976: 57 alapján).1. személy

2. személy

3. személy

Singular

mina-sǝ-m

mina-s-ǝn

mina-s

Dual

mina-sǝ-men

mina-s-ǝn

mina-s-yγ

Plural

mina-s-uw

mina-s-ǝn

mina-s-ǝt

Indeterminált ragozás, múlt idő, mini ’megy’ (Kálmán 1976: 57 alapján)


Author: 

Németh Szilvia