Igeragozási kategóriák száma (északi manysi)

CpW=6: A nyelvben van igeragozás, a maximálisan ragozott igealak 6 kategóriát tartalmaz.


(1) toti-nuw-aγ-ǝm
visz-cond-du.obj-prs.1sg
’én vinném [azt] a kettőt’ (Kálmán 1976: 59)

(2) tota-we-s-yγ
visz-pass-pst-3du
’ők kettőjük által vitetett’ (Kálmán 1976: 59)


Az északi manysi ragozott igealakon a következő kategóriák fejeződnek ki: az alany személye, száma, idő, igenem, mód, a tárgy száma (Kálmán 1976). A cselekvő igenem, a jelentő mód, valamint az egyes számú tárgy nulla morfémás. Ezen kívül a jelen idő jele hol testesen jelenik meg, hol zéró. Egy jelen idejű, feltételes módú, cselekvő igenemű, két tárgyra utaló, tárgyas ragozású, 1sg személyű ige ragja három részből áll (1), hasonlóképpen egy múlt idejű, passzív igenemű, 3du személyű ige alakja is (2). A személyrag szintetikus, egyszerre fejezi ki a cselekvő személyét és számát.

Author: 

Németh Szilvia