Igeidő-jelölés (északi manysi)

SuffT: Az idő kifejezése speciális szuffixumok segítségével.

PerifT: A nyelv körülírásos (perifrasztikus) megoldásokat használ az időviszonyok kifejezésére.személy

egyes szám

többes szám


1.

tot-ēγ-ǝm

tot-ew

jelen idő

2.

tot-ēγ-ǝn

tot-ēγ-ǝn


3.

tot-i

tot-ēγ-ǝt

1. táblázat. A ’visz’ ige indeterminált ragozásban (jelen idő) (Kálmán 1976 alapján)személy

egyes szám

többes szám


1.

tot-s-ǝm

tot-s-uw

múlt idő

2.

tot-s-ǝn

tot-s-ǝn


3.

tot-ǝs

tot-s-ǝt

2. táblázat. A ’visz’ ige indeterminált ragozásban (múlt idő) (Kálmán 1976 alapján)személy

egyes szám

többes szám


1.

ūnt-ēγ-ǝm taχ

ūnt-ew taχ

jövő idő

2.

ūnt-ēγ-ǝn taχ

ūnt-ēγ-ǝn taχ


3.

ūnt-i taχ

ūnt-ēγ-ǝt taχ

3. táblázat. Az ’ül’ ige indeterminált ragozásban (jövő idő) (Rombandeeva 1973 alapján)
személy

egyes szám

többes szám


1.

ōluŋkwe pat-ǝγ-ǝm

ōluŋkwe pat-ēw

jövő idő

2.

ōluŋkwe pat-ǝγ-ǝn

ōluŋkwe pat-ēγ-ǝn


3.

ōluŋkwe pat-i

ōluŋkwe pat-ēγ-ǝt

4. táblázat. Az ’van’ ige indeterminált ragozásban (jövő idő) (Gerasimova 2009 alapján)


Az északi manysiban az időviszonyokat dominánsan szuffixumok fejezik ki. A jelen időt többnyire az -ēγ-, a múlt időt -s- elem kódolja (l. 1. és 2. táblázat), ezek speciális időjelek. Vannak azonban olyan szóalakok (pl. módjelekkel ellátott igék, a determinált igealakok vagy az általános ragozás jelen idejű 3sg alakja, l. 1. táblázat), amelyeknél zéró morfémákat találni. Ezekkel szemben a jövő idő kifejezése minden esetben perifrasztikus. Kifejeződhet valamilyen határozóval illetve a tajaχ ’után’ jelentésű szó és jelen idejű ige kombinációjával (3. táblázat). Ismeretes ezen kívül segédigés szerkezet is, ebben a jelentéses ige infinitívusza, valamint a pati ’esik, kezd’ ragozott alakja vesz részt (4. táblázat) (Rombandeeva 1973).

Author: 

Németh Szilvia