Igealak a passzív szerkezetben (északi manysi)

PassSynt: A nyelvben a passzív igealak szintetikus.


Jelen idő

Sg

Du

Pl

1.

tota-we-m

tota-we-men

tota-we-w

2.

tota-we-n

tota-we-n

tota-we-n

3.

tota-we

tota-weγ

tota-we-t

Múlt idő
1.

tot-we-s-um

tot-we-s-ǝmen

tot-we-s-uw

2.

tot-we-s-ǝn

tot-we-s-ǝn

tot-we-s-ǝn

3.

tot-we-s

tot-we-s-yγ

tot-we-s-ǝt

1. táblázat. A toti ’visz’ alanyi ragozású, passzív alakjai


Az északi manysiban megkülönböztethető passzív igei paradigma (Rombandeeva 1973: 128–129), alakja -we-. Az aktív szerkezet alanyának megjelenése nem kötelező, azonban ki is tehető, ez esetben tárgyesetben áll (mely alakilag csak személyes névmásokon jelenik meg). Az aktív ige tárgya (amennyiben a passzív szerkezetben kifejeződik), datívusz-latívuszi ágensjelölővel van ellátva.

A manysi passzívum használatát gyakran az információszerkezettel hozzák kapcsolatba (l. Kulonen 1989; Skribnik 2001).

Author: 

Németh Szilvia