Időhatározói mondattag igealakja (északi manysi)

WhenVBal: Az időhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.

WhenVDrk: Az időhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől vagy az időviszonyoktól.


(1) tolyγ lakw-ťīwǝr-t sāw χūl ōl-nē-te por-at tūp-ǝl wit rakwtā-we.
háló belseje-loc sok hal van-ptc.prs-3sg idő-loc evező-ins víz zuhan-pass.3sg
’Amikor a hálóban sok hal van, az evező fröcskölni kezdi a vizet.’ (Rombandeeva 1976: 11)

(2) nōχ-janyγma-n ēlǝmχolas manǝr mā-n at joχti?
fel-nő-ptcp.prs ember milyen föld-loc nem jut.prs.3sg
Felnőve az ember milyen földre nem jut el?’ (Sz. Kispál 1966: 105)

(3) jij-ima-men āpśiť-um akw mā-t χūľt-ǝs.
jön-conv-1du unokaöcs-1sg egy hely-loc marad-pst.3sg
’Amikor sétáltunk, az unokaöcsém valahol lemaradt’ (Rombandeeva 1976: 47)

(4) χoli-t kwāli-me taŋχ nakiti.
reggel-loc felkel-conv pata szabdal.prs.3sg
’Miután reggel felkel, rénpatákat szabdal.’ (Sz. Kispál 1966: 306)

(5) joχt-um-um juji-pālt, jol-χuj-s-um.
jön-ptcp.pst-1sg után le-fekszik-pst-1sg
’Miután megérkeztem, lefeküdtem aludni.’ (T. M.)

(6) χuń miša juw-śalt-ǝs, maša kon-kwāl-ǝs.
amikor Misa be-lép-pst.3sg Mása ki-indul-pst.3sg
’Amikor Misa belépett, Mása elindult kifelé.” (S. D.)

(7) anumn ta pora-nǝl marśum-yγ jemt-ǝs, χuń naŋ-ǝn at kasal-ēγ-um.
én.acc az idő-abl szomorú-ins válik-pst.3sg amikor te-acc nem lát-prs-1sg
’Azóta vagyok szomorú, amióta nem látlak.’ (S. D.)

(8) liľpi kol ta pora mus ūntta-we, χuń pēs kol-nǝl wāntl-aŋkwe tax ēri.
új ház az idő -ig épít-pass.3sg amikor régi ház-abl költözik-inf után kell
’Akkorra készül el az új ház, amikor a régiből ki kell költözni.’ (S. D.)


Az északi manysiban az időhatározás kifejezésének több módja ismert. Az egyidejűséget és az előidejűséget folyamatos particípium (1–2) konverbum (3–4), a jövőidejűséget pedig az igenév + névutó (5) is kifejezheti (Sz. Kispál 1966: 305-11), míg az utalószós szerkezet (6–8) minden időviszonyban alkalmazható.

Author: 

Németh Szilvia