Határozói alárendelés mondatrendje (északi manysi)

SubMain: Az alárendelt mondat többnyire megelőzi a főmondatot.

MainSub: A főmondat többnyire megelőzi az alárendelt mondatot.


(1) ńawram-ǝt jol-χuj-ma-nǝl juji-pālt, lisa an-ǝt lowt-ǝs.
gyerek-pl le-fekszik-ger-3sg után Liza csésze-pl mos-pst.3sg
’Miután a gyerekek lefeküdtek, Liza elmosogatott.’ (S. D.)

(2) miša jiw-ǝn χāŋχyγt-as, āmp-ǝt-ǝl roχti-ne-te maγǝs.
Misa fa-lat felmászik-pst.3sg kutya-pl-ins megijed-ptcp.prs-3sg miatt
’Misa felmászott a fára, mert megijedt a kutyáktól’ (S. D.)


Az északi manysiban határozói alárendelés esetén mindkét mondatrend ismeretes.

Author: 

Németh Szilvia