Grammatikai szám (északi manysi)

DuPl: A nyelvben egyes szám, kettes szám és többes szám használatos.


(1) āmp ilttyγ χortalti.
kutya váratlanul ugat.prs.3sg
’A kutya váratlanul felugat.’ (S. D.)


(2) āmp-yγ ilttyγ χortalt-ēγ.
kutya-du váratlanul ugat-prs.3du
’a két kutya váratlanul felugat.’ (S. D.)


(3) āmp-ǝt ilttyγ χortalt-eγ-ǝt.
kutya-pl váratlanul ugat-prs-3pl
’a kutyák váratlanul felugatnak.’ (S. D.)

Az északi manysi mind a névszó-, mind az igeragozásban megkülönbözteti az egyes (1), a kettes (2), valamint a többes számot (3) (Riese 2001: 22–23).


Author: 

Németh Szilvia