Genus és személyes névmások (északi manysi)

NoGns: A nyelvben nem létezik a főnevek grammatikai osztályokba (nemekbe) sorolása.

Author: 

Németh Szilvia