Funkciójelölés névmásoknál (A) (északi manysi)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.

NoAMark: Az A funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az A funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) taw sāli kinsi-te.

ő rén keres-prs.obj.3sg

’Ő keresi a rénszarvast.’ (S. D.)


(2) taw χājtyγti.

ő szaladgál.prs.3sg

’Ő szaladgál.’ (S. D.)


(3) taw taj kinsi-te.

ő az.acc keres-prs.obj.3sg

’Ő azt keresi.’ (S. D.)


(4) ńawram χotjut-n ti-tta-we.

gyerek valaki-lat eszik-caus-prs.pass.3sg

’Valaki megeteti a gyereket.’ (S. D.)


Az északi manysiban az A jelölésének vizsgálatakor meg kell különböztetni aktív és passzív mondatokat.

Az aktív mondatokban az A ∅ morfémával kódolt (1), akárcsak az S (2). A főneveknek nincs testes akkuzatívuszuk, vagyis főnévi tárgy esetén a P jelöletlen (1), az esetkiosztás tehát neutrális (Riese 2001). Amennyiben a tárgy névmás, szuppletív alakja kódolja az akkuzatívuszt, ezzel együtt a nyelv az A funkciót ∅ morfémával jelöli (3).

A passzív mondatokban az A -n latívusz-datívuszi esetbe kerül (4), ezáltal az A és a P morfológiailag elkülönül (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia