Funkciójelölés névmásoknál (S) (északi manysi)

NoSMark: Az S funkciót a nyelv nem jelöli, míg az A és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az S funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.).


(1) taw χājtyγti.

ő szaladgál.prs.3sg

’Ő szaladgál.’ (S. D.)


(2) taw taj kinsi-te.

ő az.acc keres-prs.obj.3sg

’Ő azt keresi.’ (S. D.)


Az északi manysiban az aktív mondatok esetében az S ∅ morfémával kódolt (1), akárcsak az A (2) (Riese 2001). A P névmások esetében szuppletív alakú akkuzatívusszal kódolódik (2), így az S/A morfológiailag elkülönül a P-től.

Author: 

Németh Szilvia