Funkciójelölés főneveknél (R) (északi manysi)

NoRMark: Az R funkciót a nyelv nem jelöli, a T funkciót azonban igen. (A nyelv az R funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.).

RAff: Az R funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) oma ńawram-n ńāń myγ.
anya gyerek-dat kenyér ad.prs.3sg
’Az anya kenyeret ad a gyereknek.’ (S. D.)


(2) oma ńawram ńāń-ǝl myγ-te.
anya gyerek kenyér-ins ad-prs.obj.3sg
’Az anya kenyeret ad a gyereknek.’ (S. D.)


(3) am naŋǝn ńāń-ǝl myγ-l-um.
én te.acc kenyér-ins ad-obj-prs.1sg
’Kenyeret adok neked.’ (S. D.)


Az északi manysiban kétféle ditranzitív szerkezet ismert (Sipőcz 2012, Bíró 2014), főnévi összetevők esetén ezek az alábbiak szerint épülnek föl:

  1. a főnévi tárgy jelöletlen (szemben a névmásival), emellett a recipiens (R) latívusz-datívuszi alakját (-n) találjuk (1).

  1. az A és az R egyaránt nominatívuszban áll, azonban az R tulajdonképpen jelöletlen tárgy (2). Ez a névmási R (3) és a főnévi R összevetése során figyelhető meg, hiszen az északi manysiban a névmásoknak van akkuzatívuszi alakjuk (l. Funkciójelölés névmásoknál (R) paramétert). A T instrumentáliszi alakú vagy névutóval kifejezett.

Author: 

Németh Szilvia