Funkciójelölés névmásoknál (P) (északi manysi)

PAff: A P funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.

NoPMark: A P funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és A funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv a P funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.).


(1) taw χājtyγti.

ő szaladgál.prs.3sg

’Ő szaladgál.’ (S. D.)


(2) taw taj kinsi-te.

ő az.acc keres-prs.obj.3sg

’Ő azt keresi.’ (S. D.)


(3) taw χotjut-n ti-tta-we.

ő valaki-lat eszik-caus-prs.pass.3sg

’Valaki megeteti őt.’ (S. D.)


Az északi manysiban a P jelölésének vizsgálatakor meg kell különböztetni aktív és passzív mondatokat.

Az aktív mondatokban a névmási tárgy szuppletív alakja kódolja az akkuzatívuszt, ezzel együtt a nyelv az A funkciót ∅ morfémával jelöli (2). A passzív mondatokban az A -n latívusz–datívuszi esetbe kerül (3), a patiens pedig jelöletlen, ezáltal az A és a P morfológiailag elkülönül (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia