Funkciójelölés főneveknél (A) (északi manysi)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.

NoAMark: Az A funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az A funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) āmp sāli kinsi.

kutya rén keres.prs.3sg

’A kutya keresi a rénszarvast.’ (S. D.)


(2) āmp χājtyγti.

kutya szaladgál.prs.3sg

’A kutya szaladgál.’ (S. D.)


(3) āmp taj kinsi-te.

kutya az.acc keres-prs.obj.3sg

’A kutya azt keresi.’ (S. D.)


(4) ńawram oma-te-n ti-tta-we.

gyerek anya-3sg-lat eszik-caus-prs.pass.3sg

’Az anya megeteti a gyerekét.’ (S. D.)


Az északi manysiban az A jelölésének vizsgálatakor meg kell különböztetni aktív és passzív mondatokat.

Az aktív mondatokban az A ∅ morfémával kódolt (1), akárcsak az S (2). A főneveknek nincs testes akkuzatívuszuk, vagyis főnévi tárgy esetén a P jelöletlen (1), az esetkiosztás tehát neutrális (Riese 2001). Amennyiben a tárgy névmás, szuppletív alakja kódolja az akkuzatívuszt, ezzel együtt a nyelv az A funkciót ∅ morfémával jelöli (3).

A passzív mondatokban az A -n latívusz-datívuszi esetbe kerül (4), ezáltal az A és a P morfológiailag elkülönül (Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia