Funkciójelölés főneveknél (P) (északi manysi)

Neutr: A nyelv az S, az A és a P funkciókat testes morfémával nem jelöli.

NoPMark: A P funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és A funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv a P funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.).


(1) āmp sāli kinsi.

kutya rén keres.prs.3sg

’A kutya keresi a rénszarvast.’ (S. D.)


(2) āmp χājtyγti.

kutya szaladgál.prs.3sg

’A kutya szaladgál.’ (S. D.)


(3) āmp taj kinsi-te.

kutya az.acc keres-prs.obj.3sg

’A kutya azt keresi.’ (S. D.)


(4) ńawram oma-te-n ti-tta-we.

gyerek anya-3sg-lat eszik-caus-prs.pass.3sg

’Az anya megeteti a gyerekét.’ (S. D.)


Az északi manysiban a P jelölésének vizsgálatakor meg kell különböztetni aktív és passzív mondatokat.

A főneveknek nincs testes akkuzatívuszuk, az aktív mondatokban tehát a P ∅ morfémával kódolt (1), akárcsak az S és az A (2), vagyis az esetkiosztás neutrális (Riese 2001). Amennyiben a tárgy névmás, szuppletív alakja kódolja az akkuzatívuszt, ezzel együtt a nyelv az A funkciót ∅ morfémával jelöli (3), l. Funkciójelölés névmásoknál (P) paraméter.

A passzív mondatokban az A -n latívusz/datívuszi esetbe kerül (4)(Riese 2001), ezáltal az A és a P morfológiailag elkülönül.


Author: 

Németh Szilvia