Függő kiegészítendő kérdés (északi manysi)

Cq: Az önálló és a függő kiegészítendő kérdés szerkezete semmiben sem különbözik.


(1) taw mūjχōtpa-te tityγl-as-te, manaχ śos por-at tuw-joχt-ǝs.
ő vendég-3sg kérdez-pst-obj.3sg hány óra idő-loc oda-jön-pst.3sg
’Megkérdezi a vendégét, hogy hány órakor érkezett meg.’ (S. D.)


(2) manaχ śos por-at tuw-joχt-ǝs.
hány óra idő-loc oda-jön-pst.3sg
Hány órakor érkezett meg?’ (S. D.)Az északi manysiban a függő kiegészítendő kérdés (1) formailag megegyezik az egyszerű kiegészítendő kérdés és a kijelentés megformáltságával (vö. (2)).

Author: 

Németh Szilvia