Függő eldöntendő kérdés (magyar)

(InitCpl): Az önálló és a függő eldöntendő kérdés szerkezete annyiban különbözik, hogy az utóbbit fakultatíve egy alárendelő kötőszó (complementizer) vezeti be.

Q: Az önálló és a függő eldöntendő kérdés szerkezete annyiban különbözik, hogy az utóbbiban kötelezően megjelenik egy kérdő partikula.


(1) itt hideg van?

itt hideg cop.prs.3sg

’Itt hideg van?’


(2a) peti az-t kérdez-t-e, itt hideg van-e.

Peti az-acc kérdez-pst-obj.3sg itt hideg cop.prs.3sg-q

’Peti azt kérdezte, itt hideg van-e.’


(2b) peti az-t kérdez-t-e, hogy itt hideg van-e.

Peti az-acc kérdez-pst-obj.3sg hogy itt hideg cop.prs.3sg-q

’Peti azt kérdezte, hogy itt hideg van-e.’


A magyarban a függő eldöntendő kérdést opcionálisan a hogy alárendelő kötőszó vezeti be. Míg az eldöntendő kérdésnél általában nem jelenik meg kérdő partikula (a kérdést az intonáció fejezi ki), függő eldöntendő kérdésnél az -e kérdő partikula kötelezően megjelenik (vö. Kenesei et al. 1998: 31‒32).

Author: 

F. Gulyás Nikolett