Függő eldöntendő kérdés szórendje (északi manysi)

OblPq=Pq: A függő eldöntendő kérdésben az S, V, O szórendje ugyanaz, mint az önálló eldöntendő kérdésben.


(1) am aleksej petrovič os aleksandr jurevič kityγl-as-aγum,
én Aleksei Petrovič és Aleksandr Jurevič kérdez-pst-1sg
māχum tēn tot-um χūl-anēn jowt-ēγ-ǝt?
nép ő.du visz-ptcp.pst hal-pl.3du vesz-prs.3pl
’Aleksej Petrovičtól és Aleksandr Jurevičtől megkérdeztem, hogy az általuk hozott halat veszik-e 
az emberek.’ (Luima Sēripos 2015/7: 5)


(2) māχum tēn tot-um χūl-anēn jowt-ēγ-ǝt?
nép ő.du visz-ptcp.pst hal-pl.3du vesz-prs.3pl
Veszi-e a nép az ő kettőjük halait?’


(3) akw χum mānaw kityγl-ǝs-te, mān ōl-ne mā-w-n χūl
egy férfi mi.acc kérdez-pst-obj.3sg mi van-ptcp.prs föld-1pl-lat hal
aliśl-aŋkwe joχtal-aŋkwe rōwi man āťi.
öl-inf jön-inf kell.prs.3sg vagy nem
’Egy férfi megkérdezett minket, hogy a mi földünkre kell jönni halászni vagy nem.’ 
(Luima Sēripos 2013/23: 6)


Az északi manysiban a függő eldöntendő kérdés két szerkezettel fejezhető ki.

Az első eset formailag megegyezik az egyszerű eldöntendő kérdés (és a kijelentés) megformáltságával, vö. (1) és (2). A kérdést ilyenkor csupán az intonáció különbözteti meg a kijelentéstől, vagyis a kérdő intonáció a függő eldöntendő kérdés esetén is megfigyelhető.  A másik szerkezetben megjelenik a tagadószó és egy ’vagy’ jelentésű partikula (man vagy aman) (3). Mindkét szerkezetre igaz, hogy a szórend megegyezik az önálló eldöntendő kérdés szórendjével, vagyis SOV.

Author: 

Németh Szilvia