Exkluzív szórend (V, U) (északi manysi)

NoUWO: A nyelvben nincsenek olyan egy kötelező kiegészítéssel álló (egy valenciás) igék, amelynek ez a kötelező kiegészítése U funkciójú lenne.

Author: 

Németh Szilvia