Eszköz- és társhatározás módja (északi manysi)

MixComInstr: A komitatívusz és az insztrumentálisz jelölésére többféle eszköz van, ezek rendszerint mindkét funkcióra használhatók, de van legalább egy olyan variáns, amely csak az egyik funkciót jelölheti.


(1) wās-ǝl χāp-e taγle pāχwt-ǝs-te.
kacsa-ins csónak-3sg tele dobál-pst-obj.3sg
’A csónakját teledobálta kacsával.’ (Popova 2001: 62)

(2) ōjka-m-tǝl χumus ūs-n min-ēγ-ǝm?
férj-1sg-ins hogyan város-lat megy-prs-1sg
’A férjemmell hogy megyek a városba?’

(3) *wās jot χāp-e taγle pāχwt-ǝs-te.
kacsa -val csónak-3sg tele dobál-pst-obj.3sg
’A csónakját teledobálta kacsával.’ (S. D.)

(4) ōjka-m jot χumus ūs-n min-ēγ-ǝm?
férj-1sg -val hogyan város-lat megy-prs-1sg
’A férjemmel hogy megyek a városba?’


Az északi manysiban az instrumentálisz és a komitatívusz kifejezésére szolgáló eset végződése –ǝl/–tǝl (1-2) (Kálmán 1976, Riese 2001). Ezen kívül van egy névutó is (jot), mely csak a társhatározást jelölheti (3-4).

Author: 

Németh Szilvia