Esetszinkretizmus mellékneveknél (északi manysi)

NoAdjCase: A nyelvben van főnévi esetragozás, de az adnominális melléknév nem ragozódik (nincs egyeztetve a főnévvel).

Author: 

Németh Szilvia