Esetszinkretizmus főneveknél (északi manysi)

SyncCoreCase: A nyelvben van főnévragozás, és csak az alapeseteknél figyelhető meg szinkretizmus.

 

(1) lēŋǝn pākw suńsiγli-te.

mókus cirbolyatoboz néz-prs.3sg
’A mókus a cirbolyatobozt nézi.’ (S. D.)
 
(2) lēŋǝn tawe suńsiγli-te.
mókus ő.acc néz-prs.3sg
’A mókus őt nézi.’ (S. D.)

 

Az északi manysiban a főnevek és a személyes névmások esetrendszere jelentősen eltér (Kálmán 1976, Riese 2001), mindössze a nominatívusz és az ablatívusz található meg mindkét csoportban:

 

eset

főnév (fazék’)

személyes névmás (’ő’)

nominatívusz

pūt

taw

lokatívusz

pūt-t

-

latívusz

pūt-n

-

ablatívusz

pūt-nǝl

tawe-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

-

insztrumentálisz

pūt-ǝl

-

akkuzatívusz

-

tawe

datívusz

-

tawe-n

komitatívusz-

insztrumentálisz

-

tawe-tǝl

[Kálmán (1976) nyomán]

 

A főneveken vagy a névmásokon nem megjelenő esetek jelentését névutókkal lehet kifejezni. Esetszinkretizmus mindössze a tárgyjelöléssel kapcsolatban merül fel, ekkor a morfológiailag jelöletlen főnév (1) szemben áll a jelölt névmással (2).

Author: 

Németh Szilvia