Esetszinkretizmus artikulusoknál (északi manysi)

NoArt: A nyelvben nincsenek artikulusok.

Author: 

Németh Szilvia