Esetkifejezés módja (személyes névmások) (északi manysi)

PPAff: A személyes névmások ragozhatók, és esetaffixumaik szuffixumok.


(1) taw lāwi.
ő mond.prs.3sg
’Ő mondja.’ (S. D.)

(2) saša tawe-n lāwi.
Szása ő-lat mond.prs.3sg
’Szása mondja neki.’ (S. D.)


Az északi manysiban a személyes névmások a főnevekhez hasonlóan esetragokat vehetnek föl (2). A személyes névmások nominatívusztól különböző alakjai egy módosult tőhöz járulnak (nominatívusz + birtokos személyrag), amely tő önmagában az akkuzatívusz kifejezésére szolgál (Fincziczky 1930: 12).

Author: 

Németh Szilvia