Esetjelölési aszimmetria (északi manysi)

CasesystQual: Minőségileg aszimmetrikus esetjelölésről akkor beszélünk, ha az egymástól különböző ragozási csoportok eseteinek funkciója és megoszlása oly mértékben különbözik, hogy a két csoport között azonosíthatatlan esetek és így összemérhetetlen paradigmák adódnak.


eset

főnév (fazék’)

személyes névmás (’ő’)

nominatívusz

pūt

taw

lokatívusz

pūt-t

-

latívusz

pūt-n

-

ablatívusz

pūt-nǝl

tawe-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

-

instrumentálisz

pūt-ǝl

-

akkuzatívusz

-

tawe

datívusz

-

tawe-n

komitatívusz-

insztrumentálisz

-

tawe-tǝl

[Kálmán (1976) nyomán]Az északi manysi esetrendszer jelentősen eltérő a főneveknél és a névmásoknál (Kálmán 1976, Riese 2001). Míg a főneveknek mindössze egy grammatikai és öt függő esetük van, addig a személyes névmásoknál fordított az arány: három grammatikai és két függő eset fejeződhet ki rajtuk. Azok az esetek, melyeknek vagy a főneveken vagy a névmásokon nincs önálló végződésük, névutókkal fejeződnek ki.

Author: 

Németh Szilvia