Esetexponencia (északi manysi)

ExpMono: A főnévi és névmási esetjelölő formánsok monoexponenciálisak.


eset

’fazék’

fazék-pl’

nominatívusz

pūt

pūt-ǝt

lokatívusz

pūt-t

pūt-ǝt-t

latívusz

pūt-n

pūt-ǝt-n

ablatívusz

pūt-nǝl

pūt-ǝt-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

-

instrumentálisz

pūt-tǝl

pūt-ǝt-tǝl

[Kálmán 1976: 44]


Az északi manysi esetjelölők kizárólag az esetet kódoló szuffixumok, az egyéb grammatikai kategóriákat, például a számot, egyéb szuffixumokkal lehet kifejezni. A transzlatívusz paradigmája csupán egyes számban teljes (Kálmán 1976, Riese 2001).

Author: 

Németh Szilvia