Esetegyeztetés főnévi jelzőknél (északi manysi)

NoNXCaseAgr: A nyelvben a főnévvel esetben semmilyen jelzőt nem egyeztetnek.


(1) asťupka ōjka juw-towenti.

István bácsi hazaevez.prs.3sg

’István bácsi hazaevez.’ (S. D.)


(2) saša asťupka ōjka-nǝl juw-towenti.

Szása István bácsi-abl hazaevez.prs.3sg

’Szása István bácsitól hazaevez.’ (S. D.)


Az északi manysiban a jelző és a jelzett szó között nincs egyeztetés (Kálmán 1976, Riese 2001), akkor sem, ha előbbi főnév.

Author: 

Németh Szilvia