Esetaffixumok igeneveknél (északi manysi)

VInfCase: A nyelvben van névszói esetragozás; egyes esetaffixumok közvetlenül járulhatnak nemfinit igealakokhoz is, oly módon, hogy az így létrejött ragozott nemfinit szóalak nem-névszói (hanem például határozói, adverbiális) funkciót tölt be.


(1) am min-am-ǝm-t
én megy-ptc.pst-1sg-loc
’amikor elmentem’ (Riese 2001:68)

(2) kēt-ima-m-t
elküld-ger-1sg-loc
’amikor elküldtek engem’ (Riese 2001:70)


Author: 

Németh Szilvia