Esetaffixumok igéknél (északi manysi)

NoVCase: A nyelvben van névszói esetragozás, de az esetaffixumok sohasem járulhatnak közvetlenül igei tövekhez vagy ragozott (finit) igealakhoz.

Author: 

Németh Szilvia