Eset- és birtokos morféma együttes affixációja (északi manysi)

WPxCx: A szótőt követi a birtokos szuffixum, majd az eset szuffixuma.


eset

fazék

fazeka

nominatívusz

pūt

pūt-e

lokatívusz

pūt-t

pūt-e-t

latívusz

pūt-n

pūt-e-n

ablatívusz

pūt-nǝl

pūt-e-nǝl

transzlatívusz

pūt-yγ

pūt-e-γ

instrumentálisz

pūt-ǝl

pūt-e-tǝl


Az északi manysiban a birtokos személyrag megelőzi az esetaffixumot (Kálmán 1976, Riese 2001, Gerasimova 2004).

Author: 

Németh Szilvia