Episztemikus kellés (északi manysi)

EpsDeonElse: A nyelv az episztemikus kellés kifejezésére az affixumoktól és az igei szerkezetektől eltérő eszközöket használ.


(1) ēťi-pālaγ vera juw wos ōli.
estefelé Vera otthon pcl van.prs.3sg
’Szerintem Verának este otthon kell lennie./Este Vera otthon legyen!’ (S. D.)

Az északi manysiban az episztemikus kellés kifejezésére a wos ’hadd’ partikula és egy finit ige szolgál. Ez a konstrukció használatos a nem második személyű alany felszólításakor is (Kálmán 1976: 61; Riese 2001: 47).

Author: 

Németh Szilvia